Skip to main content

Wie de jeugd heeft…

Een leven lang muziek maken kan bij fanfare Sint Clemens al starten op heel jonge leeftijd. Voor de allerkleinsten (1,5 – 4 jaar) bieden wij enkele keren per jaar een cursus peutermuziek aan. Vervolgens is er Clemens Kids, een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 1 op de basisschool. Hierbij wordt in groepjes spelenderwijs kennisgemaakt met muziek en de fanfare. Later zullen de kinderen doorstromen naar de Voorbereidende Instrumentale Opleiding (VIO) waar met behulp van keyboard de muziekkennis verder wordt uitgediept.   Lees verder….

Peutermuziek

Ongeveer twee keer per jaar wordt er een cursus Peutermuziek aangeboden voor de allerkleinsten in de leeftijd van 1,5 – 4 jaar.

Tijdens deze lessen wordt spelenderwijs kennis gemaakt met muziek middels zingen, bewegen en dansen.

De lessen worden gegeven door een bevoegd docent en de peuters doen samen met papa, mama, oma of opa mee aan de les.

Lees verder…

Clemens Kids

Gedurende de Clemens Kids lessen leren kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool op speelse manier de eerste beginselen van muziek.

Welke instrumenten worden er bespeeld in een fanfare? Hoe ziet notenschrift eruit? Wat doet een dirigent? Lukt het om samen een liedje te zingen? Kunnen we ook al ritmes klappen? En lukt het misschien zelfs al om te oefenen op een instrument zoals een keyboard, klokkenspel of boomwhacker?

Tijdens de wekelijkse lessen gaan kinderen in groepjes op ontdekkingsreis in het muziekhuis van de Familie Maestro (de lesmethode tijdens Clemens Kids). Ook treden ze soms op voor publiek, bijvoorbeeld tijdens de voorspeelmiddag en de grote themaconcerten van de fanfare.
Lees verder…

VIO-Opleiding

Na de Clemens Kids volgt het Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs, oftewel VIO. Deze opleiding voor kinderen uit groep 3 van de basisschool is bedoeld als voorbereiding op het reguliere opleidingstraject voor een blaas- of slaginstrument. De lessen vinden wekelijks in groepjes plaats en het traject wordt afgesloten met een klein examen.

Met behulp van een keyboard leren kinderen notenschrift, ritmes en het samen spelen van leuke melodieën. Hierdoor hebben leerlingen al een muzikale basis op het moment dat zij gaan leren spelen op een echt blaas- of slaginstrument en blijft er in het vervolgtraject meer tijd over om de specifieke kneepjes van het instrument onder de knie te krijgen.   Lees verder…

Instrumentale opleiding

Aan het einde van de VIO opleiding maakt de leerling de keuze voor een blaas- of slaginstrument. Dit gebeurt in overleg tussen fanfare en leerling. Het instrument krijgt de leerling in bruikleen van de fanfare, net zoals een lessenaar en ander lesmateriaal.
Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen instromen in de instrumentale opleiding. Ze krijgen wekelijks individueel een half uur muziekles van een van onze vakdocenten.
Daarnaast is het de bedoeling dat er thuis elke dag minimaal 20 minuten geoefend wordt aan de lesopdrachten. Tijdens de lessen komen alle onderdelen aan bod die te maken hebben met het spelen, techniek van het instrument, toonladders, samenspel met behulp van duetten of het spelen met begeleidingsmuziek.   Lees verder…

Activiteiten

Gedurende het jaar worden er meerdere muzikale activiteiten georganiseerd, waaronder de voorspeelmiddag en de deelname van de leerlingen aan het themaconcert.
Echter het streven is om ook jaarlijks een gezamenlijke activiteit te organiseren, met als doel aan teambuilding te doen en elkaar beter te leren kennen.