Skip to main content

Organisatie

De organisatie van fanfare Sint Clemens bestaat uit een bestuur van 12 personen.
Naast de leden van het dagelijks bestuur is voor elk van de volgende commissies een aanspreekpunt benoemd in het bestuur:

  • Opleidingen
  • Muziek en uitvoeringen
  • Themaconcert
  • De Tent Sjteit
  • Comité van Bijstand

Ook de andere bestuursleden hebben hun specifieke taken, bijvoorbeeld op het gebied van materieelbeheer (instrumenten, uniformen etc.), organisatie van activiteiten, pr en communicatie of huisvesting.

Voorzitter

Maurice Pluijmakers
voorzitter@fanfare-stclemens.nl

Vicevoorzitters

Anouk Huijts
Ceryl van Oppen

Secretaris

Fons Duijsens
Peter Mullensweg 10
6336 XD Arensgenhout
Tel. 045 405 2660
secretaris@fanfare-stclemens.nl

Penningmeester

Marjo Lambie
Bankrelatie fanfare: IBAN: NL96RABO0124101097
penningmeester@fanfare-stclemens.nl

Bestuur

V.l.n.r. Maria Vliegen, Ramon van Oppen, Marjo Lambie, Maurice Pluijmakers, Eveliene Vossen, Bram Kerckhoffs, Fons Duijsens, Ceryl van Oppen, Rob Gijzen, Henk Muller, Clemence Dezaire, Anouk Huijts

Commissies

Opleidingenbeheer

Eveliene Vossen
jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl

Muziek en uitvoeringen

Ramon van Oppen
muziekcie@fanfare-stclemens.nl

Themaconcert

Clemence Dezaire
themaconcert@fanfare-stclemens.nl

De Tent Sjteit

Ceryl van Oppen
info@detentsjteit.nl

Comité van Bijstand

Rob Gijzen
cvb@fanfare-stclemens.nl