Skip to main content

Privacy beleid fanfare St.-Clemens

Fanfare St. Clemens verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door fanfare St. Clemens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, en geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum.
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Fanfare St. Clemens persoonsgegevens?

Fanfare St. Clemens verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • leden van fanfare St. Clemens
  • leden van het Comité van Bijstand van fanfare St. Clemens
  • mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • de vrijwilligers en het bestuur van fanfare St. Clemens
  • mensen die ingeschreven zijn voor de nieuwsbrief van fanfare St. Clemens (Oos Lètste Nuujts).

Welke persoonsgegevens verwerkt fanfare St. Clemens?

Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens van u:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Als fanfare St. Clemens verwerken we de persoonsgegevens in Excel.
Er worden geen andere applicaties voor gebruikt. Binnen ons bestuur is de secretaris de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt fanfare St. Clemens persoonsgegevens?

Als u (aspirant-)lid wilt worden van fanfare St. Clemens, deel wilt nemen aan een bepaalde activiteit, informatie wilt ontvangen, of dirigent, of docent bij ons bent, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als (aspirant-)lid, deelnemer, dirigent, instructeur, docent of geïnteresseerde. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact te onderhouden en om u te informeren.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De secretaris en penningmeester kunnen uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Tevens heeft de organisatie van een betreffende activiteit een overzicht van alle deelnemers nodig en beschikt de coördinator lief en leed over de benodigde gegevens. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor vragen over of wijzigingen van uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u hebben, kunnen wij aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld jaarlijks aan de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
Indien wij verder persoonsgegevens moeten verstrekken doen wij dat alleen als dat wettelijk verplicht en toegestaan is, voor onze doeleinden noodzakelijk is of als wij uw toestemming hebben. Bij het delen van uw persoonsgegevens sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst met deze derde partij.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn gebruikt.
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om oud-leden te kunnen informeren over bijvoorbeeld een reünie.
Wanneer u ingeschreven bent voor een bepaalde nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens na uitschrijving niet meer bewaard.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is fanfare St. Clemens gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens fanfare St. Clemens van mij verwerkt?

Het inzien van uw persoonsgegevens kan via de secretaris van fanfare St. Clemens. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u gebruiken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal (foto/film)

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s of filmbeelden worden gemaakt, ter promotie van fanfare St. Clemens of de betreffende activiteit. Dit beeldmateriaal kan verspreid worden via onze kanalen. D.m.v. het AVGtoestemmingsformulier geeft u aan of fanfare St. Clemens beeldmateriaal waar u op staat mag gebruiken.
Staat u op beeldmateriaal en wenst u dat dit verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kunt u per mail indienen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door fanfare St. Clemens kunt u terecht bij het bestuur van Fanfare St. Clemens.
Contactgegevens:
Secretariaat fanfare St. Clemens
Peter Mullensweg 10
6336 XD Hulsberg
info@fanfare-stclemens.nl

Wijzigingen privacy policy
Fanfare St. Clemens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid