Skip to main content

Instrumentale opleiding

Aan het einde van de VIO opleiding maakt de leerling de keuze voor een blaas- of slaginstrument. Dit gebeurt in overleg tussen fanfare en leerling. Het instrument krijgt de leerling in bruikleen van de fanfare, net zoals een lessenaar en ander lesmateriaal.

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen instromen in de instrumentale opleiding. Ze krijgen wekelijks individueel een half uur muziekles van een van onze vakdocenten.

Daarnaast is het de bedoeling dat er thuis elke dag minimaal 20 minuten geoefend wordt aan de lesopdrachten. Tijdens de lessen komen alle onderdelen aan bod die te maken hebben met het spelen, techniek van het instrument, toonladders, samenspel met behulp van duetten of het spelen met begeleidingsmuziek. De muziektheorie wordt via de Earz app aangeboden. Op deze manier kunnen leerlingen dit op hun eigen tempo doorlopen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen vanaf jonge leeftijd podiumervaring opdoen, wordt deelname aan onze voorspeelmiddag en jaarlijks minimaal een solistenconcours sterk gestimuleerd.

Tijdens de opleiding wordt er twee keer per jaar, in december en in juni, een rapport aan de leerlingen uitgedeeld door de docent. Daarnaast maakt de dirigent voor elke leerling een rapportje op tijdens de voorspeelmiddag. Indien nodig wordt naar aanleiding van de rapporten een oudergesprek gepland en in overleg bekeken of er vervolg gegeven wordt aan de opleiding.

Het niveau van de leerling wordt getoetst door middel van zogenaamde ‘HaFa examens’. Er zijn vier moeilijkheidsgraden: A t/m D.

De examens A en B zijn minimaal vereist voor een muzikant en worden telkens na een periode van ongeveer 2,5 jaar afgenomen. Na het behalen van het A-examen mag de leerling gaan meespelen in het korps. Het doorstromen naar niveau C en D is wellicht niet voor iedere leerling weggelegd. Toch streven we ernaar om zoveel mogelijk leerlingen naar deze hogere niveaus te laten brengen.

Jeugdensemble

In het jeugdensemble spelen alle leerlingen samen die bezig zijn met het instrumentale opleidingstraject. Ook de leerlingen die al meespelen in het fanfarekorps blijven nog een poosje bij het jeugdensemble. Het jeugdensemble staat onder leiding van Rob van der Zee en repeteert tweewekelijks op donderdag van 19.00 – 19.45 uur. Er wordt op een speelse en leuke manier met leeftijdgenoten samen muziek gemaakt.

Een aantal keren per jaar worden er uitvoeringen gegeven, onder andere als voorprogramma bij concerten van de fanfare, tijdens de voorspeelmiddag en de kindermis op kerstavond. Natuurlijk heeft het jeugdensemble ook een rol tijdens de jaarlijkse themaconcerten van de fanfare.