Skip to main content

Flexibele schil

De flexibele schil bestaat uit een groep ervaren muzikanten, die ons fanfarekorps op projectbasis komen versterken om hiaten in omvang, bezetting of kwaliteit van bepaalde registers op te vangen.

Deelnemers aan de flexibele schil zijn geen lid van fanfare Sint Clemens, maar toch is het onze intentie om ze voor langere tijd aan ons te binden. Zo vormt een aantal vertrouwde gezichten een welkome aanvulling bij onze uitvoeringen. Mensen die hun sporen verdiend hebben bij andere korpsen in de omtrek of die hun bijdrage aan onze fanfare combineren met het lidmaatschap bij een andere vereniging.

De projecten bestaan doorgaans uit een aantal repetities en een of meerdere uitvoeringen. Bijvoorbeeld ons voorjaarsprogramma met het concert in Hulsberg en het beoordelingsconcert van De Geulvallei, of de voorbereidingsperiode en de uitvoeringen van onze themaconcerten. In het najaar zijn er mogelijkheden rond de opluistering van de Clemensmis en het kerstconcert.

Interesse om deel te nemen aan de flexibele schil? Neem contact op met Ramon van Oppen via muziekcie@fanfare-stclemens.nl .

.