Skip to main content

Wie de jeugd heeft…

Een leven lang muziek maken kan bij fanfare Sint Clemens al starten op heel jonge leeftijd. Voor de allerkleinsten (1,5 – 4 jaar) bieden wij enkele keren per jaar een cursus peutermuziek aan. Vervolgens is er Clemens Kids, een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 1 op de basisschool. Hierbij wordt in groepjes spelenderwijs kennisgemaakt met muziek en de fanfare. Later zullen de kinderen doorstromen naar de Voorbereidende Instrumentale Opleiding (VIO) waar met behulp van keyboard de muziekkennis verder wordt uitgediept.
Vanaf groep 4 kan gestart worden met muzieklessen op een blaas- of slaginstrument. Alle lessen worden verzorgd door professionele vakdocenten.
De instrumentale opleiding van fanfare Sint Clemens heeft als doel het opleiden van een muzikant die plezier beleeft aan zijn/haar hobby en muzikaal op een goede manier kan functioneren binnen onze vereniging. Daarvoor zetten wij ons in, maar wordt van de muzikanten ook een stukje inzet gevraagd door thuis regelmatig te oefenen.
Naast de muziekopleiding vinden wij ontspanning en saamhorigheid heel belangrijk. Om dit te stimuleren organiseren we elk jaar een dagje uit en het bekende kerstoptreden met alle jeugd in Kerststad Valkenburg.
Interesse? Of vragen over ons opleidingstraject? Neem contact op via jeugdopleiding@fanfare-stclemens.nl.