Na de Clemens Kids lessen volgt de Voorbereidende Instrumentale Opleiding, oftewel de VIO opleiding. Deze opleiding is voor kinderen uit groep 4 van de basisschool en zoals de naam al zegt, bedoeld als voorbereiding op het reguliere opleidingstraject voor een blaas- of slaginstrument. Met behulp van een keyboard leren kinderen notenschrift, ritmes en het samen spelen van leuke melodieën.

Het voordeel van de VIO opleiding is dat leerlingen reeds een muzikale basis hebben op het moment dat zij gaan leren spelen op een echt blaas- of slaginstrument waardoor er tijdens de vervolglessen meer tijd over blijft om de specifieke kneepjes van het instrument onder de knie te krijgen.

Naast de reguliere VIO lessen is er gedurende dit deel van het opleidingstraject ook aandacht voor andere aspecten binnen de fanfare. Zo krijgen de kinderen enkele marcheerlessen, waarna ze al snel met de fanfare kunnen meelopen tijdens straatoptredens. Gedurende het schooljaar kunnen de kinderen alvast nadenken over het instrument wat ze graag willen gaan spelen en zullen er ook al enkele lessen op dit instrument plaatsvinden.

De VIO lessen worden een keer per week in groepsverband gegeven. En aan het einde van het schooljaar wordt dit deel van het opleidingstraject afgesloten met een klein examen.